Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (623/1999) 10 § ja 24 § mukainen TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

 • Pohjoisen Lukitus- ja Turvatekniikka Oy
 • Y-tunnus 3291684-9

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • toimisto@pohjoisenlukitus.fi
 • Puh. 050 571 4949

 

Rekisterin nimi
Pohjoisen Lukitus- ja Turvatekniikka -verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimitus ja laskutus
 • Asiakaspalvelun suoritus
 • Markkinointi
 • Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys
 • Palvelun kehittäminen

 

Rekisterin tietosisältö
Verkkokaupan asiakkaat: Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kirjautumistiedot, uutiskirjeen tilaus, tilaushistoria ja ostoskori.

Lukkoliikkeet: lukkoliikkeen nimi, osoite, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, yhteyshenkilön puhelinnumero.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot.
 • Toiminnassa kertyvät tilaustiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei pääasiassa siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin säilyttämiseen käytettävä laitteisto on sijoitettu vartioituihin tiloihin, joihin kulku on rajoitettu vain kulkuluvallisille henkilöille. Tilat täyttävät Viestintäviraston määräyksen 54 B/2014. M luotettavista tiloista.

Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjäoikeuksilla ja niihin pääsy vaatii tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteristä ei ole paperikopiota.

 

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Jos haluat tarkistaa tietosi, ota yhteyttä Pohjoisen Lukitus- ja Turvatekniikan asiakaspalveluun.

 

Tietojen korjaaminen
Asiakas voi pyytää virheellisten tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä Pohjoisen Lukitus- ja Turvatekniikan asiakaspalveluun.

 

Markkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

 

Tietojen säilytys
Tilaus- ja asiakastiedot ovat osa kirjanpitoaineistoa ja niitä säilytettään viisi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Tätä vanhemmat tiedot poistetaan.

 

Evästeet
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen.

Evästeitä käytetään palvelun teknisen toiminnan mahdollistamiseksi, käyttäjämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja seurantaan.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.